Tek / İkili Editörlükler

V111. Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri. (N.E.Uzun ile birlikte).
Ankara 1997. Ankara Üniversitesi yayını.