Kitaplar
 
     Dilbilim Sözlüğü (A. Kocaman ve S. Özsoy ile birlikte). İstanbul 2011. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.  
     Türkiye’de Dil Planlaması: Türk Dil Devrimi. Ankara 1998. Kültür Bakanlığı yayını
(İkinci baskı: 2001).
 
     Dil ve Toplum. Ankara 1990. Gündoğan yayını.  
     Türkiye Türkçesinde Kökler. Ankara 1976. Türk Dil Kurumu yayını.  
     Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi. Ankara 1976. Türk Dil Kurumu yayını.