Makale Listesi
   
    
The Intonation of Turkish Cypriot Dialect: A Contrastive and Sociolinguistic Interpretation: International Journal of the Sociology of Language 181: The Sociolinguistics of Cyprus II (Studies from the Turkish Sphere).General Ed. J. A. Fishman, Issue Ed. N. Osam. Berlin-New York: Mouton de Gruyter 2006. s. 69-82 (N. Çelebi ile birlikte).
    
Dil Planlaması Sürecinde Yazım Sorunları: Lefke Türküsü, sayı: 3. Yay.: E. Sevinçli-G. Karaağaç-Y. Azmun. Lefke 2002, s. 39-43.
    
Türkçe Sözlük’teki Argo Ögeler: Türk Kültüründe Argo: Editörler: E. Gürsoy-Naskali ve G. Sağol. Haarlem/Hollanda: Sota 2002. s. 341-348.
    
“İletişim ve Dil Devrimi”: Dilbilim Araştırmaları 2001. Yay. K. İmer- A. Kocaman- S. Özsoy- Ö. Demircan. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayını, s. 101-103 (tanıtma).
    
Kıbrıs Ağzında Tümce Sonu Perde Değişimleri: XV. Dilbilim Kurultayı. 24-25 Mayıs 2001. Bildiriler. Yayınlayanlar: Ö. Demircan ve A. Erözden. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı yayını 2001. s. 45-54. (aynı yazı ayrıca Journal of Cyprus Studies (JCS). Cilt: 7, sayi: 1-2. Editör: Ü.Vancı Osam. Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs): Eastern Mediterranean University. s.103-117’de de yayınlandı)
    
“Hazar Berisi. Karadeniz Kültür Çevresinde Türk Dili”: Zarf. Yıl: 2000, sayı: 1. Yay.: N. Demir. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi yayını. 87-90 (tanıtma).
    
Türkoloji ve Dilbilim İlişkisi: Zarf. Yıl: 2000, sayı: 1. Yay.: N. Demir-K. İmer-G. Doğan. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi yayını. 41-46.
    
Nasıl Bir Dil Planlaması Gereklidir?: Türkçenin Zenginleştirilmesi Kurultayı. Bildiriler Tartışmalar. Yay.: H. Altınkaynak. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi yayını, 2000. s. 86-91.
    
Türkçe’nin Ağızlarının Sınıflandırılmasında Temel Alınan Ölçütler: Türkçe’nin Ağızları. Çalıştay Bildirileri. Yay.: S. Özsoy- E. E. Taylan. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi yayını, 2000 . s. 5-16.
    
“Doğan Aksan Armağanı”: Dilbilim Araştırmaları 1999. Yay.: K. İmer-A. Kocaman- S. Özsoy -Ö. Demircan. İstanbul 1999, s.175-177(tanıtma).
    
Dilbilim Açısından “Doğru-Temiz-Güzel Türkçe Kullanımı” ve “Türkçenin Aşırılığa Kaçmadan Kullanılması”: Radyo ve Televizyon Yayınlarında Türk Dilinin Kullanımı. Yay.: E. Ateşman-E. Ceylan-B. Erdağı. Ankara: TRT yayını, 1999, s. 41-47.
    
Batı Anadolu ağızları üzerine gözlemler: Doğan Aksan Armağanı Yay.: K. İmer-L. S. Uzun. Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayını, 1998, s. 83-92.
    
Language reform in Turkey and its aftermath: The Mainz Meeting. Proceedings of the Seventh International Conference on Turkish Linguistics August 3-6, 1994. Eds. Lars Johanson et all. Wiesbaden: Harrasowitz 1998, pp. 607-618.
    
“Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı”: Dilbilim Araştırmaları 1998. Yay.: K. İmer, A. Kocaman, S. Özsoy, Ö. Demircan, Ankara 1998, s. 149-150 (tanıtma).
    
“Colloquial Turkish”: Dilbilim Araştırmaları 1998. Yay.:K. İmer- A. Kocaman-S. Özsoy- Ö. Demircan, Ankara 1998, s. 145-148 (tanıtma).
    
Söylemde alaycı dil kullanımının yorumlanması: X1.Dilbilim Kurultayı,Bildiriler 22-23 Mayıs 1997. Yay.: D. Zeyrek- Ş. Ruhi. Ankara: ODTÜ Yabancı Diller Bölümü, s. 213-229 (G. Doğan ile birlikte).
    
Türkçe-Lazca konuşan ikidillilerde kod değiştirimi: V111. Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri. Yay.: K. İmer-N E.Uzun, Ankara, 1997, s. 275-283.
    
“Türkçenin Sesdizimi”: Türk Dilleri Araştırmaları 6. Yay.: T. Tekin-M. Ölmez. Ankara, Simurg Yayınevi, 1996, s. 191-193 (tanıtma).
    
Dilbilimde terimleşme çabaları: X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Yay.: L.Oktar-A.Cem Değer. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayını, 1996, s. 77-81 (A.Kocaman ve S.Özsoy ile birlikte).
    
Neologism in Turkish: Current Issues in Turkish Linguistics, Vol 1. Ed. B. Rona, Ankara: Hitit Yayınevi, 1996, s. 75-84.
    
“Ardıç Sözlük”: Çağdaş Türk Dili, Haziran 1996 (tanıtma).
    
Toplumsal süreçlerin dile yansıması: Dilbilim Araştırmaları 1995. Yay.: K. İmer- A.Kocaman- S. Özsoy, Ankara 1995, s. 24-38.
    
Kentleşme ve Türkçe: Dilbilim Araştırmaları 1995. Yay.: K. İmer-A.Kocaman- S. Özsoy, Ankara 1995, s. 15-19.
    
Cumhuriyet döneminde Türkçenin özleştirilmesi üzerine düşünceler: Dilbilim Araştırmaları 1994. Yay.: K. İmer- A.Kocaman- S. Özsoy, Ankara 1994, s. 17-20.
    
Toplumdilbilim kavramları ışığında Türk Dil Devriminin değerlendirilmesi: Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü. Ankara 1994. Dil Derneği yayını, s. 75-87.
    
Toplumdilbilim açısından Türkçenin görünümü: 20. Yıl Yazıları. Yay.: A.Kocaman ve öt. Ankara 1992. Karaca Dil Kursu yayını, s. 357-361.
    
“Dilbilim Araştırmaları 1992”: Çağdaş Türk Dili, sayı: 50/51, s. 100-103 (tanıtma).
    
Latin yazısının Türkçedeki etkileri: Türk Dilleri Araştırmaları 1992. Yay.: T.Tekin. Ankara 1992, s. 75-101.
    
Türkçe öğretiminde dilbilimin önemi: 3. Dil Bilim Sempozyumu. Dil Bilimi Uygulamaları. Yay.: F.Ö.Ekmekçi-V.Ülkü. Adana (1991). Çukurova Üniversitesi yayını, s. 27-36 (L. Subaşı ile birlikte).
    
Türkçenin sözvarlığındaki yeni ögeler: Dilbilim Araştırmaları 1991. Yay.: K. İmer- A.Kocaman- S. Özsoy-G. Durmuşoğlu. Ankara 1991, s. 18-28.
    
Türkiye’de dilbilim çalışmaları: Dilbilim ve Türkçe. Ankara 1991. Dil Derneği yayını, s. 14-22
    
Dilbilim ve anadili öğretimi: Çağdaş Türk Dili. Anadili Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Özel Sayısı, sayı: 30/31, 1990, s. 874-878.
    
Eksiklik kuramı çerçevesinde kod türleri: Dilbilim Yazıları 1990. Yay.: A.Sezer-S.Koç, Ankara 1990, Usem yayını, s. 23-32.
    
İlkokul çocuklarının yazılı anlatımlarında birkaç sesbilimsel özellik: Dilbilim Araştırmaları 1990. Yay.: K. İmer- A.Kocaman- S. Özsoy- G. Durmuşoğlu, Ankara 1990, s. 101-105 (aynı yazı ayrıca Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1988, s. 125-131) adlı kitapta da yayınlandı).
    
“Türkiye Türkçesinin Görevsel Sesbilimi” üzerine: Çağdaş Türk Dili, sayı: 16, 1989, s. 185-189 (değerlendirme).
    
Sprache und Mundarten in der Türkei: Laender und Kulturen der Migranten. Hrsg.: H.Essinger-O.B.Kula, Göppingen 1988, s. 275-277.
    
Toplumdilbilimin kimi kavramlarına kuramsal bir bakış ve dil türleri: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetin 60 Yıldönümü Armağanı. Ankara 1987, s. 213-230.
    
Alanlararası bir bilim dalı: Toplumdilbilim: 1. Dil Bilim Sempozyumu. Dilbilimin Dünü bugünü Yarını. Yay.: A.Kocaman. Ankara 1987. Hacettepe Üniversitesi yayını, s. 79-84.
    
A study of schoolchildren’s use of standard Turkish: Studies on modern Turkish Proceedings of the third conference on Turkish Linguistics. Eds: H.E.Boeschoten-L.Th. Verhoeven. Tilburg University Press., 1987, s. 211-216.
    
Wortschatz und Entwicklung der türkischen Sprache: Türkisch als Fremdsprache (kennen)lernen. Hrsg. A.Yakut. Kassel 1985. Verlag Yvonne Landeck s. 86-99.
    
Dil Devriminin bugün ulaştığı aşama Atatürk’ün istediği ve özlediği düzeye ulaşmış mıdır?: Milliyet Sanat Dergisi, Yeni Dizi: 32, 15 Eylül 1981, s. 12
    
“Devrim”i Cumhuriyet döneminde ilk kez Atatürk kullandı: Arayış, sayı: 14, 1981, s. 23.
    
Dilimizde Türkçe oranı yükseliyor: Arayış, sayı: 8, 1981, s. 31-32.
    
“Çözmek” ve “çözümlemek”: Arayış, sayı:4, 1981, s. 44-45.
    
Dile “müdahale” kaçınılmaz bir olgudur: Arayış, sayı:3, 1981, s. 41-42.
    
Dil devrimi ve özleştirme bilimsel gerçeklere uygundur. Arayış, sayı: 2, 1981, s. 37-38.
    
“Dil” denen büyülü varlık. Arayış, sayı: 1, 1981, s. 51-52.
    
Dil değişmesinde toplumsal ve kültürel etkenlerin önemi. Atatürk Yolunda Türk Dil Devrimi. Ankara 1981, Türk Dil Kurumu yayını, s. 59-69.
    
Toplumsal dilbilim: Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları I. Ankara 1980, Türk Dil Kurumu yayını s. 157-166.
    
Sosyolekt olarak bir meslek grubunun (yazılı) dil kullanımı ve kara taşıtlarındaki yazılar: Genel Dilbilim Dergisi, I/3-4, 1979, s. 29-42.
    
Dil Devrimi Üstüne: Türk Dili, XXXV/309, 1977, s. 580-581 (tanıtma).
    
Norveç’te dil sorunu: Türk Dili, XX1X/267, 1973, s. 291-294.
    
Türk yazı dilinde Dil Devriminin başlangıcından 1965 yılı sonuna kadar özleşme üzerine sayıma dayanan bir araştırma: Türkoloji Dergisi, V/1, 1973, s. 175-190.