Özgeçmiş


Prof.Dr.Kâmile İmer

 

     Kişisel Bilgiler

  Doğum Yeri, Tarihi : Salihli, 02.02.1946    
  e-mail                 : kamile.imer@gmail.com    
 

     Eğitim, Akademik Dereceler, Unvanlar

 

Derece

Bilim Dalı Kurum Yıl
  Profesör              Dilbilim Ankara Üniversitesi 1992
  Doçent               Dilbilim Ankara Üniversitesi 1985
  Doktora Sonrası Araştırma            Dilbilim ve Orientalistik Enst Viyana Üniversitesi 1979-1980
  Doktora               Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1974
  Lisans                Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1967
 
     Çalıştığı Kurumlar
  Unvan Dal Kurum Yıl
  Profesör (yarı zamanlı) Bilgi ve Belge Yönetimi Başkent Üniversitesi 2005-2007
  Profesör (yarı zamanlı) Türk Dili ve Edebiyatı Anadolu Üniversitesi 2005-2006
  Profesör Türk Dili ve Edebiyatı Doğu Akdeniz Ün.-KKTC 1999-2004
  Profesör Dilbilim Ankara Üniversitesi 1992- 2001
  Doçent Dilbilim Ankara Üniversitesi 1985-1992
  Yardımcı doçent Türk Dili Ed. ve Dilbilim Ankara Üniversitesi 1982-1985
  Dr. Asistan Türk Dili ve Ed. Ankara Üniversitesi 1977-1982
  Okutman Türkçe Öğretimi Ankara Üniversitesi 1971-1977
  Memur Ankara Radyosu TRT 1967-1971
  Memur Dilbilgisi Kolu Türk Dil Kurumu 1967
 
     Görevler
  Görev Kurum

Yıl

  Yönetim Kurulu Üyesi Türk Dil Kurumu (TDK)

1980-1983

    Ankara Ün. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1992-1995
    Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi 2001-2003
    Doğu Akdeniz Ün. Kıbrıs Araştırmaları Merkezi 2001-2003
  Fakülte Kurulu Üyesi Ankara Ün. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1983-1985
    Doğu Akdeniz Ün.Fen ve Edebiyat Fakültesi 2000-2004
  Senato Üyesi Doğu Akdeniz Üniversitesi 2001-2004
  Bölüm Başkanı Doğu Akdeniz Ün. Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2001-2004
  Kurucu Bölüm Başkanı Doğu Akdeniz Ün. Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 2001-2003
  Anabilim Dalı Başkanı Ankara Ün. DTCF,Genel Dilbilim Anabilim Dalı 1992-1996
  Yayın Kurulu Üyesi (Eş editör olarak) Dilbilim Araştırmaları (süreli yayın, yıllık) 1990-2010
  Yayın Kurulu Üyesi Türk Dilleri Araştırmaları (süreli yayın, yıllık) 1992-1999
    Türk Dili (süreli yayın, aylık) 1980-1983
  Yayın Etkinlikleri Komisyonu Üyesi Ankara Üniversitesi 1995-1996
  Yayın Danışma Kurulu Üyesi TC Kültür Bakanlığı 1997-2001
    KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 2000-2003
  İnsan Bilimleri Komitesi Üyesi UNESCO 1993-1995
  Düzenleyici 7. Ulusal Dilbilim Kurultayı 1993
    8. Uluslararası Türk Dilbilim Konferansı 1996
    Dilbilim ve Türkçe Kurultayı 1990
    Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü Kurultayı 1993
    Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı Kurultayı 1994
    11. Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı (KKTC) 2002
 

Uluslararası Düzenleme Kurulu ve Seçici Kurul Üyeliği

Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı 1996, 1998, 2002, 2004
    Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu (KKTC) 2001
  Jüri Üyelikleri Çeşitli Kurumlarda 1979-2004
 

     Verdiği Dersler

  Ders Adı Kurum Dal
  Dilbilgisi ve Dilbilim Kuramları Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Lisansüstü Eğitim Araştırma Enst.
  Araştırma Yöntemleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Lisansüstü Eğitim Araştırma Enst.
  Türkiye Türkçesi I DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  Türkiye Türkçesi II DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  Araştırma Yöntemleri DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  Türkçe Kompozisyon DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  Türkçenin Sesbilgisi DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  Türkçenin Sesbilgisi DAÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
  Türkçenin Biçimbilimi DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  Türkçenin Sözdizimi DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  Dilbilime Giriş Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü
  Fonetik-Fonoloji Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü
  Morfoloji Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü
  Uygulamalı Dilbilim Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü
  Dil Eğitimi ve Öğretimi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü
  Sosyolengüistik Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü
  Psikolengüistik Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü
  Anadili Öğretimi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü
  Yabancı Dil Öğretimi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü
  Genel Dilbilim Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  İkidillilik Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Dil Planlaması Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Kod Değiştirimi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Psikodilbilime Giriş Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Dil Edinimi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Anadili Olarak Türkçe Öğretimi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Türkçe Dilbilgisi Ankara Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Müdürlüğü
  Türkçenin Temel Özellikleri TRT Spiker ve Muhabir Eğitimi
  Anadolu Ağızları Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Yöntemleri Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  Dilbilim Başkent Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 

     Tez Yönetimi

Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

Dilbilim Bölümü (Ankara Üniversitesi)

1979-2001

    Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi (Ankara Üniversitesi)

1992-2001

    Türk Dili ve Edebiyatı (Doğu Akdeniz Üniversitesi) 2000-2004
 

     Aldığı Ödül

  Sosyal Bilimler  Dalı Bilim Ödülü Ankara Üniversitesi 1999
  Yunus Nadi Armağanı (üçüncülük ödülü) Cumhuriyet Gazetesi 1973
 

     Üye Olduğu Dernekler

  Türk Dil Kurumu (TDK) 1976-1983  
  Ankara Dilbilim Çevresi (ADÇ) 1978-1984