Söyleşiler

     Kamile İmer ile dil ve toplum üzerine: Varlık, sayı: 1002, 1991.
     Dilsel davranışımız iletişimde bulunduğumuz kişi ve gruplara göre değişebilmektedir: Anahtar (Milli Prodüktivite Merkezi ), sayı: 71, 1994.
     Toplumdilbilim üzerine: Dilten (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi), Bahar 1994.